שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מדיניות התקיפה בעזה במסגרת מבצע "צוק איתן"
מסמכים אחרים | 21.7.2014
מכתב דחוף של המוקד להגנת הפרט, יחד עם שורה של ארגוני זכויות אדם בישראל, ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות דיווחים על תקיפת אזרחים ואתרים אזרחיים וירי בלתי מובחן ולא מידתי של הצבא במסגרת מבצע "צוק איתן". הארגונים מתייחסים במיוחד לתקיפה אתמול בשכונת שג'עיה, שבה נהרגו עשרות פלסטינים, ומעלים חשד כי באותו אירוע הופרו עקרונות יסוד של המשפט הבינלאומי וכתוצאה מכך נהרגו אזרחים רבים. הארגונים מדגישים כי התנהגות חמאס, המנוגדת למשפט הבינלאומי, אינה פוטרת את ישראל מחובותיה על פי דין זה, וקוראים ליועץ המשפטי להנחות את הממשלה להימנע מהפרתו, ולפעול להקמת מנגנון חקירה חיצוני, עצמאי ואפקטיבי לבחינת החלטות והנחיות של הדרג המדיני והפיקודי באשר לאופן ניהול הלחימה.
עדכונים
21.7.2014
הארגונים לזכויות אדם ליועץ המשפטי לממשלה: יש להנחות את הדרג המדיני והפיקודי להימנע מתקיפות שעלולות לגרום לפגיעה בלתי מידתית באזרחים ברצועת עזה
7.8.2014
היועץ המשפטי לממשלה לארגוני זכויות האדם: לא אורה על הקמת מנגנון חקירה חיצוני לבחינת מדיניות התקיפה של הצבא ברצועת עזה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב