שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: השגה על כוונה להחרים ולהרוס - בית המפגע מ______ קואסמה, ת"ז ________
מסמכים אחרים | 18.7.2014
תשובה הצבא לבקשת ארכה שהגיש המוקד להגנת הפרט להשלמת טיעונים בהשגתו נגד הכוונה להרוס בית מגורים בחברון בו גרה משפחתו של החשוד בחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. הצבא נתן ארכה עד 20.7.2014.
עדכונים
20.7.2014
המוקד להגנת הפרט בהשגות לצבא: חִזרו בכם מן הכוונה להרוס את בתיהם של השלושה החשודים בחטיפתם של שלושת הישראלים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב