שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: השגה ביחס להודעה על הכוונה להרוס ולהחרים את המבנה שבו מתגורר המפגע ח______ קואסמה, ת"ז ________
מסמכים אחרים | 17.7.2014
תשובה הצבא לבקשת ארכה שהגיש המוקד להגנת הפרט להשלמת טיעונים בהשגתו נגד הכוונה להרוס בית מגורים בחברון בו גרה משפחתו של החשוד בסיוע לחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. הצבא נתן ארכה של שלושה ימים, עד 20.7.2014.
עדכונים
20.7.2014
המוקד להגנת הפרט בהשגות לצבא: חִזרו בכם מן הכוונה להרוס את בתיהם של השלושה החשודים בחטיפתם של שלושת הישראלים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב