שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
השגה נגד כוונה לפגוע להחרים ולהרוס חלקי המבנה בהם התגורר מ______ קואסמה, ת"ז ________
מסמכים אחרים | 18.7.2014
השגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס בית מגורים בחברון שבו מתגוררים בני משפחתו של חשוד בחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. בהשגה קובל המוקד על כך שהצבא כבר גרם נזקים למבנה כולו, כולל חלקים שהחשוד לא התגורר בהם. המוקד מזכיר כי המבנה אינו שייך לחשוד, אלא לאביו ולדודו, וכי בבית גרים רבים שאינם קשורים כלל לחטיפה, וענישתם מנוגדת למשפט הבינלאומי, האוסר ענישה קולקטיבית ופגיעה ברכוש פרטי והריסתו. יתר על כן, גם זכויות יסוד נפגעות כך, כגון הזכות לחיים בכבוד, הזכות לקורת גג והזכות לקניין. המוקד טוען כי הריסת בתים עונשית אינה עומדת במבחן המידתיות, וכי מערכת הביטחון עצמה קבעה שפרקטיקה זו מזיקה ואינה מרתיעה.
עדכונים
20.7.2014
המוקד להגנת הפרט בהשגות לצבא: חִזרו בכם מן הכוונה להרוס את בתיהם של השלושה החשודים בחטיפתם של שלושת הישראלים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב