שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בית משפחת ______ אבו עיישה, ת"ז ________ בחברון השגה בהולה
מסמכים אחרים | 17.7.2014
השגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס בית מגורים בכפר בחברון שבו מתגוררים בני משפחתו של חשוד בחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. בהשגה קובל המוקד על כך שהצבא כבר הרס חלק מהבית וגרם נזקים למבנה כולו, בלי התרעה ובלי מתן זכות טיעון נגד ההריסה. בנוסף מזכיר המוקד כי בבית גרות ארבע נפשות חפות מפשע, בהן שלושה ילדים קטנים, וכי ענישתן עומדת בניגוד למשפט הבינלאומי, האוסר ענישה קולקטיבית ופגיעה ברכוש פרטי והריסתו. גם זכויות יסוד נפגעות כך, כגון הזכות לחיים בכבוד, הזכות לקורת גג והזכות לקניין. המוקד טוען כי הריסת בתים עונשית אינה עומדת במבחן המידתיות, וכי מערכת הביטחון עצמה קבעה שפרקטיקה זו מזיקה ואינה מרתיעה.
עדכונים
20.7.2014
המוקד להגנת הפרט בהשגות לצבא: חִזרו בכם מן הכוונה להרוס את בתיהם של השלושה החשודים בחטיפתם של שלושת הישראלים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב