שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: השגה בעניין בית משפחת ח______ קואסמה, ת"ז ________
מסמכים אחרים | 17.7.2014
השגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס בית מגורים בכפר בחברון שבו מתגוררים בני משפחתו של חשוד בסיוע בחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. בהשגה טוען המוקד כי הריסת בית מגורים היא פעולה אכזרית ובלתי אנושית, ויעילותה מוטלת בספק. המוקד מזכיר כי בבית גרים שישה חפים מפשע, ביניהם ילדים קטנים. הריסת בתים עונשית אף אינה עומדת במבחן המידתיות של תקנה 119 לתקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום, המתירה אותה, והעובדה שהצבא מפעיל תקנה זו רק כאשר הגורם הפוגע פלסטיני והנפגע יהודי מעידה על אפליה קשה.
עדכונים
20.7.2014
המוקד להגנת הפרט בהשגות לצבא: חִזרו בכם מן הכוונה להרוס את בתיהם של השלושה החשודים בחטיפתם של שלושת הישראלים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב