שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו מתגורר מ_____ קוואסמה
מסמכים אחרים | 16.7.2014
צו ובו הודעת הצבא על כוונתו להחרים ולהרוס חלק ממבנה בחברון שבו מתגוררת משפחה שאחד מבניה חשוד בחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. הצו נותן לבני המשפחה 48 שעות להציג את השגותיהם על החלטת ההריסה.
עדכונים
17.7.2014
ישראל ממשיכה במדיניות של הריסות הבתים העונשיות: הצבא הוציא צווי הריסה לבתי משפחותיהם של שלושת החשודים בחטיפתם של שלושה ישראלים
20.7.2014
המוקד להגנת הפרט בהשגות לצבא: חִזרו בכם מן הכוונה להרוס את בתיהם של השלושה החשודים בחטיפתם של שלושת הישראלים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב