שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בג"ץ 4597/14 עואודה נ' המפקד הצבאי - הודעת עדכון
מסמכים אחרים | 1.7.2014
הודעת הצבא שאין בכוונתו להימנע מהריסת בית מגורים בכפר אידנא שבו מתגוררת משפחתו הגרעינית של חשוד בביצוע פיגוע, למרות חוות דעת שהגיש המוקד להגנת פרט ולפיה הריסה בחומרי נפץ עלולה לגרום לקריסת המבנה ולפגיעה בבתים סמוכים.

עדכונים
2.7.2014
בג"ץ דחה עתירה נגד החלטת הצבא להרוס בית מגורים בו מתגוררת משפחתו של חשוד בביצוע פיגוע: השופטים קיבלו את עמדת המדינה לפיה ההריסה חיונית לצורך הרתעה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב