שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: התייחסות לעניין הריסת מבנה מגורים בכפר אידנא (גדה מערבית)
מסמכים אחרים | 1.7.2014
נספח לחוות דעת הנדסית שניתנה לפי בקשת המוקד להגנת הפרט בעניין כוונת המדינה להרוס חצי בית מגורים בכפר אידנא שבו מתגוררת משפחתו הגרעינית של חשוד בביצוע פיגוע. לדעת המהנדס, הריסת חצי מהבית בחומרי נפץ עלולה לגרום לקריסת המבנה כולו, ואף להסב נזקים למבנים סמוכים.

עדכונים
2.7.2014
בג"ץ דחה עתירה נגד החלטת הצבא להרוס בית מגורים בו מתגוררת משפחתו של חשוד בביצוע פיגוע: השופטים קיבלו את עמדת המדינה לפיה ההריסה חיונית לצורך הרתעה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב