שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4597/14 - עואודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 4597/14 | 1.7.2014
פסיקת בג"ץ בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס חצי בית מגורים בכפר אידנא שבו מתגוררת משפחתו הגרעינית של חשוד בביצוע פיגוע. השופטים קיבלו את טענת המדינה ופסקו כי "תכליתה של הריסת הבתים אינה להעניש כי אם להרתיע". עם זאת, בית המשפט קבע כי צו ההריסה לא יבוצע עד חלוף 12 שעות מפרסומו של פסק הדין, וכי על הצבא לתת תחילה את דעתו לשתי חוות דעת הנדסיות מטעם המוקד.

עדכונים
2.7.2014
בג"ץ דחה עתירה נגד החלטת הצבא להרוס בית מגורים בו מתגוררת משפחתו של חשוד בביצוע פיגוע: השופטים קיבלו את עמדת המדינה לפיה ההריסה חיונית לצורך הרתעה
27.11.2014
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: להורות למדינה לחדול מן הפרקטיקה הלא-חוקית של הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים, לרבות בירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב