שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4554/14 - אלעואודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 4554/14 | 26.6.2014
עתירה המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתם לחו"ל של שני אחים ובני משפחתם. שני האחים, ילידי חברון, מתגוררים בירדן ובתימן, והגיעו לבקר אצל המשפחה בעיר הולדתם. חזרתם לביתם נמנעה בשל האיסור הגורף לצאת לחו"ל שהוטל על כל תושבי חברון מתחת לגיל חמישים, בעקבות חטיפתם של שלושה ישראלים. המוקד דורש כי בית המשפט יבטל את האיסור ויורה לצבא לפרסם את הצו שמכוחו הוא הוטל. המוקד טוען כי מניעת היציאה לחו"ל פוגעת בזכות לחופש תנועה ובזכות לחופש העיסוק, וכי איסור היציאה הגורף גורם פגיעה קיצונית ובלתי מידתית המהווה ענישה קולקטיבית ונוגדת את החוק הבינלאומי.

עדכונים
26.6.2014
ישראל אסרה על יציאתם לחו"ל של כלל הפלסטינים מחברון שגילם מתחת ל-50, כחלק מהסנקציות לאחר חטיפת שלושת הישראלים: המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ, בדרישה לביטול האיסור והתרת יציאתם לחו"ל של שני אחים המתגוררים ועובדים בחו"ל, שהגיעו לחברון לחופשה משפחתית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב