שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד בישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע לפי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974 (מועד עדכון הנוהל: 19.5.2014)
מסמכים אחרים | 19.5.2014
עדכונים
12.6.2014
לאחר מאבק משפטי ממושך: משרד הפנים שיפר את אופן הטיפול בבקשות לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל
17.9.2015
פרי ראשון במאבק לשינוי הנוהל לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל: בעקבות פניית המוקד, ניתן מעמד בישראל לצעירה שחיה בישראל מכוח היתרים צבאיים בלבד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב