שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 8630/11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים תגובה מטעם המערערים
כתבי בי דין | 8630/11 | 24.2.2014
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה על שינוי בנוהל רישום ילדים הדורש שנתיים מרכז חיים לפני הגשת בקשה. המוקד טוען כי בעצם השינוי במדיניותו – מעתה גיל הילדים בעת הגשת הבקשה הוא שיכריע – מכיר משרד הפנים בקשיחות שאפיינה את התנהלותו עד כה. המוקד מוסיף כי המדינה לא התייחסה לשדרוג מעמדם הארעי של ילדים למעמד קבע, ודורש שהשינוי יחול גם על הליכים קיימים, לרבות המערערים הספציפיים. המוקד מטעים כי ההסדר שקבע משרד הפנים אינו הולם את כוונת המחוקק, שלנגד עיניו עמד העניין הביטחוני, וכי הוא פוגע קשות במעמד הילד ובזכות לחיי משפחה.
עדכונים
12.6.2014
לאחר מאבק משפטי ממושך: משרד הפנים שיפר את אופן הטיפול בבקשות לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב