שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 8630/11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים הודעת ערעור
כתבי בי דין | 8630/11 | 23.11.2011
ערעור המוקד להגנת הפרט על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים. בית המשפט החליט לקבל את טענות המדינה ולא לקבוע כי גילם של ילדי המערער בעת הפנייה הראשונית למשרד הפנים הוא המכריע בשאלת הסדרת מעמדם בישראל. המוקד מדגיש כי הנוהל המחייב הוכחת שנתיים מרכז חיים טרם הגשת בקשה לרישום ילדים הוא בלתי מידתי ופוגע קשות בזכות לחיי משפחה ולהגנה על טובת הילד. המוקד טוען כי כך פועל משרד הפנים לצמצום מספר הילדים מירושלים המזרחית שיזכו במעמד בישראל. כן טוען המוקד כי חוק האזרחות והכניסה לישראל (2003) אין בו כדי למנוע באופן גורף את השוואת מעמדו של ילד מתחת לגיל 14 למעמד ההורה התושב.
עדכונים
12.6.2014
לאחר מאבק משפטי ממושך: משרד הפנים שיפר את אופן הטיפול בבקשות לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב