שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: צעדי ענישה נגד פלסטינים על רקע אירוע חטיפת הנערים הישראלים
מסמכים אחרים | 16.6.2014
מכתב דחוף של המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בדבר צעדי הענישה שממשלת ישראל שוקלת לנקוט כנגד האוכלוסייה הפלסטינית בתגובה לחטיפתם של שלושה ישראלים, כולל גירוש מהגדה המערבית לעזה והריסת בתים. המוקד טוען כי הצעדים מנוגדים לחוק הבינלאומי ומהווים הפרה של זכויות היסוד של התושבים הפלסטינים, ומבקש את התערבות היועץ המשפטי.

עדכונים
18.6.2014
המוקד להגנת הפרט פונה לשר לביטחון פנים וליועץ המשפטי לממשלה: מִנעו את הטלת הסנקציות הלא חוקיות על הפלסטינים בעקבות חטיפת הישראלים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב