שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוות דעת בעניין ההצעה להרע את תנאי כליאתם של אסירים המשויכים לחמאס
מסמכים אחרים | 18.6.2014
חוות דעת משפטית של המוקד להגנת הפרט בעניין ההצעה להרע את תנאי כליאתם של אסירים המשויכים לחמאס, בעקבות חטיפתם של שלושה ישראלים. המוקד טוען כי הרעת תנאי הכליאה כמוצע פסולה מארבעה טעמים עיקריים: העובדה שזכויות האסירים מוקנות להם מכוח הדין הבינלאומי והחוק הישראלי, האופי המפלה של הרעת התנאים רק באשר לאסירים המשויכים לתנועת החמאס, האופי הקולקטיבי של הענישה, והפיכת האסירים לקלפי מיקוח.
עדכונים
8.9.2014
המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה: יש להסיר לאלתר את המגבלה על ביקורי משפחות אצל האסירים הפלסטינים המשויכים לחמאס, לג'יהאד האסלאמי ולחזיתות לשחרור פלסטין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב