שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: החלטה בדבר הרעה אפשרית של תנאי הכליאה של אסירים המשויכים לחמאס
מסמכים אחרים | 18.6.2014
מכתב המוקד להגנת הפרט אל השר לביטחון פנים ובו תגובה לדיווחים באמצעי התקשורת כי בעקבות חטיפתם של שלושה ישראלים מדינת ישראל שוקלת להרע את תנאי הכליאה של האסירים הפלסטינים המשויכים לתנועת החמאס. המוקד טוען כי צעדי ענישה קולקטיבית המכוונים רק נגד אסירים אלו אינם יכולים לעמוד במבחן משפטי.
עדכונים
18.6.2014
המוקד להגנת הפרט פונה לשר לביטחון פנים וליועץ המשפטי לממשלה: מִנעו את הטלת הסנקציות הלא חוקיות על הפלסטינים בעקבות חטיפת הישראלים
8.9.2014
המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה: יש להסיר לאלתר את המגבלה על ביקורי משפחות אצל האסירים הפלסטינים המשויכים לחמאס, לג'יהאד האסלאמי ולחזיתות לשחרור פלסטין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב