שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הגבלות תנועה קשות על פלסטינים תושבי חברון והגדה המערבית
מסמכים אחרים | 15.6.2014
מכתב דחוף של המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה ובו מחאה נגד ההנחיה לאסור את יציאתם לחו"ל של כלל הפלסטינים מחברון שגילם מתחת ל-50 כחלק מהסנקציות לאחר חטיפת שלושת הישראלים. מניעת היציאה לחו"ל פוגעת בזכותם של פלסטינים רבים לחופש התנועה ולחופש העיסוק. המוקד מדגיש כי מדובר באיסור גורף, לזמן לא מוגבל, הפוגע פגיעה קיצונית ובלתי מידתית והמהווה ענישה קולקטיבית, האסורה על פי החוק הבינלאומי.

עדכונים
26.6.2014
ישראל אסרה על יציאתם לחו"ל של כלל הפלסטינים מחברון שגילם מתחת ל-50, כחלק מהסנקציות לאחר חטיפת שלושת הישראלים: המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ, בדרישה לביטול האיסור והתרת יציאתם לחו"ל של שני אחים המתגוררים ועובדים בחו"ל, שהגיעו לחברון לחופשה משפחתית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב