שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
קפ"ק מרחב התפר 2014
מסמכים אחרים | 14.1.2014
קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.
עדכונים
18.5.2014
המוקד להגנת הפרט בפנייה אל הצבא: יש לשנות שורה של הוראות שנקבעו ב"קפ"ק מרחב התפר" החדש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב