שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"א 36242-04-13 - עבאסי נ' שירות בתי הסוהר פרוטוקול ופסק דין
פסיקה | 36242-04-13 | 10.9.2013
פרוטוקול ופסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשב"ס להתיר לאביו, לאחיו ולבנו הפעוט של אסיר לבקרו בכלא. בית המשפט מקבל את עמדת השב"ס ודוחה את העתירה, לאחר שקבע כי ההחלטה שלא להתיר לאביו ולאחיו של האסיר לבקרו בכלא סבירה. עוד קובע בית המשפט כי עצם העובדה שעד להגשת העתירה הותר לבנו הפעוט של האסיר לבקרו אינה מחייבת את השב"ס לנהוג כך בעתיד, וכי הדרישה לרשום את הבן סבירה, במסגרת סמכויות השב"ס.
עדכונים
12.2.2014
שב"ס אסר על פעוט בן 3 לבקר את אביו האסיר בכלאו: לאחר התערבות המוקד להגנת הפרט אושר הביקור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב