שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
רע"ב 7233/13 - עבאסי נ' שירות בתי הסוהר בקשת רשות ערעור
כתבי בי דין | 7233/13 | 24.10.2013
בקשה למתן רשות ערעור לבית המשפט העליון על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שדחה עתירת אסיר שהגיש המוקד להגנת הפרט. המוקד טוען כי החלטת בית המשפט שלא להורות לשב"ס להתיר לבנו הפעוט של האסיר לבקרו אינה סבירה ואינה מידתית.
עדכונים
12.2.2014
שב"ס אסר על פעוט בן 3 לבקר את אביו האסיר בכלאו: לאחר התערבות המוקד להגנת הפרט אושר הביקור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב