שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: עת"א 36242-04-13 - התנכלות רשויות הכלא לעותר
מסמכים אחרים | 28.8.2013
דרישת המוקד להגנת הפרט מהשב"ס לעצור לאלתר התנכלות סוהרים לאסיר רק כיוון שהגיש עתירה נגד השב"ס. לאסיר, שעתר להורות לשב"ס להתיר לאחיו ולאביו לבקרו בכלא, נאמר, בין היתר, כי כל עוד לא יחזור בו מהעתירה לא יאשרו גם לבנו בן השלוש לשוב ולבקרו.
עדכונים
12.2.2014
שב"ס אסר על פעוט בן 3 לבקר את אביו האסיר בכלאו: לאחר התערבות המוקד להגנת הפרט אושר הביקור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב