שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"א 36242-04-13 - עבאסי נ' שירות בתי הסוהר תיקון העתירה שבכותרת
כתבי בי דין | 36242-04-13 | 21.7.2013
תיקון עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשב"ס להתיר לאביו ולאחיו של אסיר פלסטיני לבקר אותו בכלא. המוקד מבקש להכליל בעתירה גם את סירוב השב"ס להתיר לבנו הקטן של האסיר לבקרו בכלא. המוקד טוען כי עד כה לא הייתה בעיה בקשר לביקורי הבן, שנולד אחרי כליאת האב ולכן לא ניתן לרשום אותו במשרד הפנים, ומדגיש כי הסירוב החדש נולד רק לאחר הגשת העתירה בנוגע לאחיו ואביו של האסיר. המוקד מציין כי סוהרי השב"ס אמרו לאסיר שכיוון שהוא נוהג להגיש עתירות, שיעתור לבג"ץ גם כדי להבטיח את ביקורי בנו.
עדכונים
12.2.2014
שב"ס אסר על פעוט בן 3 לבקר את אביו האסיר בכלאו: לאחר התערבות המוקד להגנת הפרט אושר הביקור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב