שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"א 36242-04-13 - עבאסי נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
כתבי בי דין | 36242-04-13 | 17.4.2013
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשב"ס להתיר לאביו ולאחיו של אסיר פלסטיני לבקר אותו בכלא. המוקד טוען כי הסירוב לבקשת הביקור פוגע הן בזכותו של האסיר לחיי משפחה והן בזכותם זו של קרוביו. הסירוב המוחלט לאשר את הביקור, משום שהשניים היו עצורים בעבר בישראל תקופות קצרות, אינו סביר ואינו מידתי.
עדכונים
12.2.2014
שב"ס אסר על פעוט בן 3 לבקר את אביו האסיר בכלאו: לאחר התערבות המוקד להגנת הפרט אושר הביקור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב