שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מניעת מעבר מהמחזיקים בהיתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ. שועפאט - מכתבנו מיום 5.8.2012, מכתבכם מיום 10.10.2012
מסמכים אחרים | 3.12.2012
פנייה חוזרת של המוקד להגנת הפרט בעניין פתיחת מחסום שועפאט למעבר פלסטינים. המוקד טוען כי על הצבא להבחין בין מי שהיתר השהייה בישראל ניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות לבין כלל בעלי ההיתרים, שכן מי שנמצא בהליך הנזכר כבר עבר בדיקות ביטחוניות מקיפות. המוקד מדגיש כי אין לפגוע בחופש התנועה של הפלסטינים באופן כה קשה מטעמים טכניים ולוגיסטיים, וחולק על החישוב שהציג הצבא, לפיו המעבר במחסום חלופי מאריך את הדרך בכ-25 דקות בלבד. המוקד מסביר כי חישובי הצבא מוטעים וכי בפועל הדרך מתארכת ביותר משעה.
עדכונים
30.3.2014
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: יש להורות לצבא להתיר כניסה לישראל דרך מחסום שועפאט לפלסטינים המתגוררים בצידה המזרחי של חומת ההפרדה בירושלים ומחזיקים בהיתר שהייה מכח הליך לאיחוד משפחות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב