שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מניעת מעבר ממחזיקי היתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ. שועפאט - פנייתך מתאריך 5.8.2012
מסמכים אחרים | 10.10.2012
תגובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט. הצבא קובע כי אין סיבה להתיר כניסה דרך מעבר שועפאט לפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל מכוח הליך איחוד משפחות ומתגוררים בירושלים ממזרח לחומת ההפרדה, שכן המחסום אינו מותאם לבדיקות הביטחוניות הנדרשות באשר לתושבים הרשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני. לדברי הצבא, הבודקים במחסום אינם יכולים לאמת טענות המבקשים לעבור בו בכל הנוגע למקום מגוריהם. למעט תושבי ענאתא, שאושר להם, לפנים משורת הדין, לעבור דרך המחסום בשל קרבתם אליו, על שאר התושבים לעבור אפוא דרך ה"מעברים" המיועדים לכך, הנמצאים במרחק של כ-25 דקות נסיעה מהמחסום.
עדכונים
30.3.2014
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: יש להורות לצבא להתיר כניסה לישראל דרך מחסום שועפאט לפלסטינים המתגוררים בצידה המזרחי של חומת ההפרדה בירושלים ומחזיקים בהיתר שהייה מכח הליך לאיחוד משפחות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב