שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערער 4735/13 - צראוי נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ערער על צו החרמה לפי תקנה 147(א) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945
כתבי בי דין | 4735/13 | 29.8.2013
ערער שהגיש המוקד להגנת הפרט לבית המשפט הצבאי בעניינה של פלסטינית שכספה הוחרם במעבר הגבול בגשר אלנבי, בטענה שהוא שייך ל"התאחדות בלתי מותרת". המוקד טוען כי כי החרמת הכסף בוצעה שלא כדין, ובהתעלם מזכותה של האישה לשימוע; ושמערכת הביטחון אינה מייחסת לאישה עבירה ביטחונית כלשהי ובכל זאת אינה מנמקת כראוי את ההחרמה. המוקד מביא את טענתה של האישה, שהיא עצמה חסכה את הכסף למען הוריה הסובלים ממצוקה כלכלית.
עדכונים
13.10.2013
הצבא החרים את כספה של רופאה פלסטינית בגשר אלנבי: המוקד להגנת הפרט ערער על ההחלטה ודרש מהצבא לערוך לאישה שימוע
11.9.2014
הצבא במענה לפנייה לפי חוק חופש המידע: בין השנים 2013-2011 חל גידול של מאות אחוזים במספר הצווים שהוציא הצבא להחרמת רכושם של פלסטינים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב