שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: העברת גופתו של _____ חנפר ת.ז. _________ לידי מרשיך
מסמכים אחרים | 14.1.2014
פניית הצבא אל המוקד להגנת הפרט. הצבא מודיע כי ביום 19.1.2014 תועבר לידי הפלסטינים הראשונה מבין גופות הפלסטינים בהן מחזיקה ישראל כבר שנים רבות. הצבא מבקש לוודא שבעת העברת הגופה ינכח אחד מבני המשפחה אשר נתן בזמנו דגימה גנטית, ומוסיף כי הבדיקות המוכיחות את זהות הגופה יימסרו אף הן.
עדכונים
16.1.2014
לאחר מאבק משפטי שניהל המוקד להגנת הפרט: ישראל החלה להחזיר גופות של פלסטינים בהן היא מחזיקה משך שנים ארוכות
29.5.2014
לאחר מאבק של שנים: ישראל החזירה את רוב גופות הפלסטינים בהן החזיקה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב