שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות
מסמכים אחרים | 21.10.2013
תגובת משרד הפנים לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין "נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות". המשרד מודיע כי החליט לתקן את הנוהל, וכי מעתה יאפשר לבני זוג שבקשתם לאיחוד משפחות הופסקה בשל מניעה ביטחונית או פלילית להשלים את טיעוניהם בפני הלשכה בעל פה לפני ההכרעה הסופית בבקשתם. לאחר השימוע בעל פה יועבר סיכום השימוע להתייחסות הגורמים הרלוונטיים, ובהתאם לתגובתם יכריע משרד הפנים בבקשה תוך 30 יום. משרד הפנים מדגיש, כי במקרים בהם מדובר בבקשה חדשה לא תתאפשר העברת טיעונים אלא בכתב, כפי שקובע הנוהל היום.
עדכונים
26.10.2013
בעקבות פניית המוקד: פלסטינים שמשרד הפנים שוקל לסרב לבקשתם לאיחוד משפחות עם בן זוגם הישראלי על רקע ביטחוני, יזכו לשימוע בעל פה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב