שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע
מסמכים אחרים | 1.12.2010
נוהל מטעם מתאם פעולות הממשלה בשטחים הקובע את התנאים שבהם מתירה ישראל לתושבי הגדה לעבור להתגורר בקביעות ברצועת עזה. הנוהל מיועד לאנשים בעלי צרכים הומניטאריים, ובניגוד לנוהל העוסק בהשתקעות בגדה, בכל הקשור להשתקעות בעזה הצורך באיחוד משפחות נחשב כמקרה הומניטארי. הנוהל מתנה את המעבר לעזה בחתימה על התחייבות שלא לחזור לתחומי הגדה.
עדכונים
30.3.2015
הצבא בתשובה לפניית המוקד להגנת הפרט וארגון גישה: בין השנים 2011 ל-2014 אושרו 58 בקשות להשתקעות של פלסטינים תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה, וזאת בכפוף לחתימה על התחייבות שלא לשוב לשטחי הגדה לעולם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב