שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2359/13 - יאסין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 2359/13 | 2.4.2013
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לחקלאי מאיזור ג'נין היתר כניסה לאדמותיו שנכלאו ב"מרחב התפר". מדובר בעתירה המאה בסדרת עתירות שעניינן סירוב או אי-מענה של הצבא לבקשות להנפיק היתרי כניסה ל"מרחב התפר" לחקלאים פלסטינים שבתיהם נמצאים בצדה המזרחי של חומת ההפרדה ואדמותיהם בצדה המערבי. המוקד טוען כי בכך שהצבא אינו מאפשר את גישת החקלאי לאדמתו הוא פוגע בצורה קשה ובלתי סבירה בזכויותיו לקניין, לחופש עיסוק ולחופש תנועה. המוקד מוסיף כי פגיעה זו בזכויותיו נעשית בניגוד לחוק, לפסיקה ולהצהרות מפורשות של המדינה בפני בית המשפט, ואף בניגוד לפקודות ולנהלים שקבע הצבא עצמו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב