שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3592/13 - עודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול דיון
מסמכים אחרים | 3592/13 | 6.6.2013
פרוטוקול בדיון מאוחד בשלוש עתירות המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לשלושה פלסטינים, להם אדמות חקלאיות מצדה המערבי של החומה, היתרי כניסה ל"מרחב התפר" כדי לאפשר להם לעבד את אדמותיהם. השופט ג'ובראן מותח ביקורת על התנהלות המדינה ומציע לאמץ מדיניות אוהדת בכל הנוגע להנפקת היתרים לצרכים חקלאיים, לפיה "הכלל זה לתת והחריגים – לא לתת".
עדכונים
15.7.2013
בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט אישר הצבא לשלושה פלסטינים להגיע לאדמותיהם ולעבדן: בדיון מתחו השופטים ביקורת על התנהלות המדינה בנושא היתרי כניסה ל"מרחב התפר"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב