שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פניית המוקד בעניין הסרת המגבלות המונעות מעבר של תושבים פלסטינים במחסום ה-DCO
מסמכים אחרים | 8.4.2013

דרישת המוקד להגנת הפרט בשם ראשי עיריות רמאללה ואל-בירה, וראשי תשע עיריות ומועצות השוכנות ממזרח להן, להסיר את המגבלות המונעות מתושבים פלסטינים שאינם מחזיקים בתעודת VIP לעבור דרך המחסום שעל כביש 466. כביש זה הוא הציר המרכזי לכניסה לרמאללה מיישובי הסביבה. הגבלת המעבר במחסום גוררת עלויות מיותרות בשל ההכרח להשתמש בדרכים חלופיות ופוגעת, בתוך כך, בזכויות יסוד של למעלה מ-100,000 תושבי האיזור, בהן הזכות לחופש תנועה, לחופש עיסוק, לקניין, לחינוך ולכבוד. המוקד דורש להסיר את המגבלות לאלתר ולפתוח את המחסום לתנועה של כלל האוכלוסייה הפלסטינית.

עדכונים
6.2.2014
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבית המשפט: יש להורות לצבא להסיר את מחסום ה-DCO הפוגע באופן קשה בחייהם של אלפי פלסטינים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב