שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דו"ח ועדת טירקל - הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי
דוחות | 1.2.2013

חלקו השני של דו"ח הוועדה הציבורית שמינתה ממשלת ישראל בעקבות אירועי המשט לעזה ביום 31 במאי 2010. בין השאר מתייחסת הוועדה לחקירות שמבצע הממונה על בדיקת תלונות נחקרים בשב"כ (המבת"ן) וקובעת כי "יש פגמים חמורים באפקטיביות וביסודיות של החקירה וכן במהירות החקירה". עוד מציינת הוועדה כי מתוך למעלה מ-700 תלונות שהוגשו נגד חוקרי שב"כ מאז שנת 1992, המבת"ן והממונה על המבת"ן לא המליצו מעולם על חקירה פלילית בגין תלונה. בין המלצות הוועדה: העברת תפקיד המבת"ן למחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים, ו"תיעוד חזותי מלא" של חקירות השב"כ.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב