שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
החלטת משרד הפנים בבקשה לרישיון לישיבת ארעי בישראל מטעמים הומניטאריים, אבו רמוז
מסמכים אחרים | 16.10.2012
החלטת משרד הפנים בבקשת המוקד להגנת הפרט להעניק מעמד בישראל לצעירה פלסטינית שנולדה וחיה בירושלים המזרחית, שאמה וכל אחיה הם בעלי מעמד בישראל. משרד הפנים החליט לתת לצעירה רישיון לישיבת ארעי בישראל "מטעם הומניטארי מיוחד", אולם מוסיף כי קבלת המעמד מותנית ב"בדיקת מרכז חיים", באבחון ביטחוני ופלילי, ובכך שלא תינשא לתושב השטחים הכבושים או לביגמיסט.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב