שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | 389/10 | 3.1.2013
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק מעמד בישראל לילדים מנישואים קודמים של בן זוגה של פלסטינית מירושלים המזרחית. העתירה מתקבלת. בית המשפט קובע כי בהתאם לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) יש להעניק לילדים מעמד ארעי (אשרת א/5) לשם מניעת הפרדתם מאביהם המשמורן, השוהה בישראל כדין, ופוסק כי "פתרון זה מגשים את עקרון טובת הילד והולם את תכליות חוק הוראת השעה". בית המשפט מוסיף כי הרציונאל הביטחוני שביסוד חוק הוראת השעה אינו חל על ילדים בגילם, וקובע כי הסדרת שהייתם באמצעות היתרי מת"ק, וללא מעמד, אינה מידתית ואינה סבירה.
עדכונים
15.1.2013
אחרי שלוש שנים, שתי עתירות לבית המשפט והשגה לוועדת ההשגות לזרים: ילדים מנישואים קודמים, הנלווים להורה המבקש איחוד משפחות בישראל, יקבלו רישיון לישיבת ארעי בישראל
1.11.2017
המוקד למשרד הפנים: הנהלים החדשים לרישום ילדים מתחת לגיל 14, שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל, פסולים ולא חוקיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב