שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע
מסמכים אחרים | 5.2.0030 | 19.9.2012
נוהל משרד הפנים לטיפול בבקשה לרישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל ורק אחד מהוריו רשום כתושב קבע. הנוהל מתנה את רישום הילד בהוכחת מרכז חיים משותף עם ההורה תושב הקבע בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה. מתן מעמד לילד מעל גיל 14 מותנה גם בבדיקה ביטחונית. לאחר אישור הבקשה יינתן לקטין מעמד זמני לשנתיים, שבסופן יקבל מעמד קבע – בכפוף להוכחת המשך מרכז חיים ובהיעדר מניעה ביטחונית. קטין מעל גיל 14 שנולד בשטחים הכבושים, לעומת זאת, יקבל היתרי מת"ק בלבד ומעמדו לא ישודרג. הנוהל אינו קובע כל מסגרת זמן לטיפול בבקשה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב