שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תלונה בנוגע להתנהלות מפקד כלא רמון בטיפולו בפניות המוקד להגנת הפרט
מסמכים אחרים | 6.4.2010
תלונת המוקד להגנת הפרט המופנית אל מפקד מחוז דרום של שירות בתי הסוהר בעניין תפקודו הלקוי של מפקד כלא רמון, המתבטא באי-מענה מתמשך לפניות המוקד, במתן תשובות לא ענייניות, ובמניעות בלתי מנומקות של ביקורי אסירים לשעבר המבקשים לבקר את בני משפחתם הכלואים. המוקד מדגיש כי כתוצאה מהתנהגות מפקד הכלא נפגעות זכויותיהם של המבקרים והאסירים. המוקד מתאר מספר מקרים בהם תפקודו של מפקד בית הכלא היה לקוי במיוחד, ומבקש לפעול בדחיפות לשיפור המצב ולהשבתה של עבודה תקינה עם בית הכלא.
עדכונים
15.11.2012
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: אב ביקר את בנו הכלוא בישראל לאחר שנתיים וחצי במהלכן מנע שירות בתי הסוהר את הביקור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב