שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"א 23010-07-12 - המאש נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
כתבי בי דין | 23010-07-12 | 10.7.2012
עתירת אסיר שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמו של אסיר שנשפט בשנת 2004 ל-12 מאסרי עולם ושירות בתי הסוהר (שב"ס) מנע מאביו לבקרו במשך שנתיים וחצי. האב הוא אסיר לשעבר, היה כלוא בישראל במשך שבעה חודשים בשנת 1986 בשל עבירת תנועה, ולא נעצר מאז. הוא מחזיק בהיתר כניסה תקף לישראל. המוקד מבקש שבית המשפט יורה לשב"ס להסיר את המניעה ולהתיר לאב לבקר את בנו. בין היתר טוען המוקד כי הזכות לחיי משפחה ובכללה הזכות לביקורי קרובים בכלא היא אחת מזכויות היסוד של האסיר ומשפחתו, ושהשב"ס כשל בחובתו לנמק את סיבת סירובו לביקור האב.
עדכונים
15.11.2012
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: אב ביקר את בנו הכלוא בישראל לאחר שנתיים וחצי במהלכן מנע שירות בתי הסוהר את הביקור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב