שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
קריטריונים משטרתיים להגבלת כניסת תושבי הרש"פ לישראל על רקע מניעה פלילית
מסמכים אחרים | 17.9.2010
קריטריונים של מפכ"ל המשטרה הקובעים את העילות למניעת כניסתם של תושבי השטחים הכבושים לישראל מסיבה פלילית, ואת משך המניעה. בין העילות להטלת "מניעת כניסה" נמנים מעצר, פתיחת תיק חקירה, הרשעה בעבירה, הכרזה על אדם כעבריין נמלט או כדרוש לחקירה, וקיומו של מידע מודיעיני המצביע על מעורבותו בפעילות פלילית. בנוסף מאפשרים הקריטריונים למשטרה למנוע מפלסטיני להיכנס לישראל בכל מקרה בו "קצין משטרה סבור כי בהתרת כניסתו לתחומי מדינת ישראל יש חשש לשלום הציבור או לביטחונו". על המלצות המשטרה למנוע כניסה של פלסטינים תושבי השטחים לישראל ניתן לערער בפני הצבא.
באדיבות מחסוםWatch.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב