שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עש"א 10235-09-12 - המוקד להגנת הפרט נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח' ערעור על החלטת הממונה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
כתבי בי דין | 10235-09-12 | 2.9.2012
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדרוש אגרת טיפול בסך 3,250 ש"ח בעד טיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע. המוקד טוען כי מחיר האגרה שמשרד הפנים דורש, אשר נקבע על ידי חברה פרטית המנהלת את מאגרי המידע של מרשם האוכלוסין, גבוה לאין שיעור מהמותר בחוק, וכי אי מתן הסבר אמיתי לחישוב פוגע בחובת ההנמקה החלה על משרד הפנים. המוקד מוסיף כי בהתנהלותו זו מפריט משרד הפנים למעשה את חופש המידע, ומתעלם מחובתו לפי חוק חופש המידע להנגיש את המידע הנמצא ברשותו לציבור.
עדכונים
2.11.2012
המוקד להגנת הפרט לבית משפט השלום: האגרה שדורש משרד הפנים לטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע גבוהה פי ארבעה מהתעריף הקבוע בחוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב