שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בקשה על פי חוק חופש המידע בעניין הליכי איחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית
מסמכים אחרים | 13.3.2012
בקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים להליכי איחוד משפחות (אחמ"ש) בירושלים המזרחית. בין היתר מבקש המוקד לדעת כמה בקשות לאחמ"ש הוגשו בלשכת ירושלים המזרחית מאז 2003, כמה אושרו וכמה סורבו. כן מבקש המוקד פילוחי נתונים של מאפיינים הנוגעים למגישי הבקשות והמוזמנים, ונתונים על מספר האנשים ששהייתם בישראל מוסדרת מתוקף היתרי מת"ק ומתוקף מעמד זמני.
עדכונים
2.11.2012
המוקד להגנת הפרט לבית משפט השלום: האגרה שדורש משרד הפנים לטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע גבוהה פי ארבעה מהתעריף הקבוע בחוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב