שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת היתר/רישיון לשהייה ארעית מטעמים הומניטאריים מיוחדים
מסמכים אחרים | 5.2.0039 | 1.12.2009
נוהל משרד הפנים המסדיר את עבודתה של הוועדה ההומניטארית המייעצת לשר הפנים בעניין בקשות להיתר שהייה או מעמד בישראל, במקרים הומניטאריים מיוחדים שאינם מתאימים לנוהלי משרד הפנים הקבועים למקרים רגילים. הנוהל מפרט את אופן הטיפול בבקשות לוועדה ההומניטארית, החל באופן הגשת הבקשה ועד להעברת ההמלצות לשר הפנים והמשך הטיפול בהן בהתאם להחלטתו. 
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב