שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין מניעת מעבר של פלסטינים במחסום מחנה הפליטים שועפאט
מסמכים אחרים | 5.8.2012
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא להפסיק למנוע מפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל – רבים  מהם מתוקף הליך איחוד משפחות עם תושב ישראל –  לעבור דרך מחסום מחנה הפליטים שועפאט. המוקד מציין כי הצבא מונע באופן עקבי מפלסטינים החיים בקרבת המחסום, בשכונות הנמצאות בגבולותיה המוניציפאליים של ירושלים אך ממוקמות מזרחית לחומת ההפרדה, לעבור במחסום, על אף שהם מחזיקים בהיתר שהייה בישראל. המוקד טוען כי היתר השהייה אמור להקנות לבעליו אפשרות מינימאלית לקיים חיי משפחה בישראל עם בן זוגו הישראלי, ומדגיש כי אפשרות אמיתית לקיומו של תא משפחתי בישראל חייבת לכלול זכות לחופש תנועה מלא למי שמחזיק בהיתר ולבני משפחתו.
עדכונים
30.3.2014
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: יש להורות לצבא להתיר כניסה לישראל דרך מחסום שועפאט לפלסטינים המתגוררים בצידה המזרחי של חומת ההפרדה בירושלים ומחזיקים בהיתר שהייה מכח הליך לאיחוד משפחות
11.12.2014
בתום מאבק משפטי בן למעלה משנתייים: הצבא הודיע כי יאפשר לכל הפלסטינים המחזיקים בהיתרי שהייה בישראל וחיים מעבר לחומת ההפרדה להיכנס לישראל דרך מחסום שועפאט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב