שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 41294-05-11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל – שר הפנים עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 41294-05-11 | 16.5.2011
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לאשר בקשה של פלסטינית תושבת ישראל לאיחוד משפחות עם בעלה ולרישום ילדיה, ולקבוע כי המועד הקובע לעניין רישום הילדים יהיה גילם במועד שהוגשה הבקשה. המוקד טוען כי התניית הגשת בקשה לרישום ילדים בכך שהמזמין יקיים "מרכז חיים" בישראל בשנתיים הקודמות להגשתה מבטאת מדיניות קיצונית ובלתי מידתית, הפוגעת בטובת הילד ובטובת התא המשפחתי. המוקד מוסיף כי סירובו של משרד הפנים לקבל בקשות לרישום ילדים לפני מלאות שנתיים של "מרכז חיים" בישראל מנוגד לעיקרון לפיו מעמדו של ילד יושווה לזה של הורהו המשמורן תושב המדינה.
עדכונים
12.6.2014
לאחר מאבק משפטי ממושך: משרד הפנים שיפר את אופן הטיפול בבקשות לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב