שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012
חקיקה | 16.7.2012
תיקון חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), שמטרתו להסדיר את הטיפול בתביעות נגד המדינה בגין פעילות הצבא ויתר שלוחיה. התיקון קובע כי פעולה תיחשב ל"פעולה מלחמתית" – פעולה שהמדינה אינה חייבת לפצות את הנפגעים ממנה, גם אם נעשתה תוך הפרה בוטה של החוק – אפילו אם החיילים לא עשו אותה בנסיבות של סיכון לחיים או לגוף. בנוסף מרחיב התיקון את ההגדרה של "פעולה מלחמתית" וכולל בה כל פעולה ש"היא פעולה בעלת אופי לוחמתי, בהתחשב במכלול נסיבותיה, ובכלל זה במטרת הפעולה, במיקומה הגיאוגרפי או באיום הנשקף לכוח המבצע אותה". עוד מוסיף התיקון כי המדינה לא תפצה תושבים באזורים המוכרזים על ידי הממשלה "שטחי אויב".

עדכונים
22.7.2012
הכנסת אישרה את תיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים: ישראל ממשיכה לפטור עצמה מאחריות לנזק שגרמו חייליה בשטחים הכבושים ומוסיפה קשיים נוספים על דרכם של פלסטינים לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם להם
11.10.2016
תושב הגדה המערבית נהרג ב-2003 מירי חייל ישראלי: לאחר 13 שנה תשלם המדינה פיצויים לאלמנה וליתומים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב