שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל – יוני 2012
מסמכים אחרים | 2.7.2012
טבלה המפרטת את מספרי האסירים הביטחוניים שהוחזקו בבתי כלא בישראל מיוני 2008 עד יוני 2012. בסוף יוני 2012 הוחזקו בישראל 4,701 אסירים המוגדרים על ידה "ביטחוניים", בתוכם 1,118 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו-267 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט כלל. מספר זה כולל אסירים יהודים בודדים ורוב מוחלט של אסירים פלסטינים. כל הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר.
עדכונים
2.7.2012
4,701 אסירים ביטחוניים מוחזקים בבתי הכלא בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב