שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תגובת הצבא לקריאה של ארגוני זכויות אדם להיערך למעשי אלימות כלפי פלסטינים בעקבות ההחלטה על פינוי גבעת האולפנה בבית אל
מסמכים אחרים | 2.7.2012
תגובת הצבא לקריאת חמישה ארגוני זכויות אדם – ביניהם המוקד להגנת הפרט – לשר הביטחון להיערך למעשי אלימות של מתנחלים כנקמה על פינוי בתים בגבעת האולפנה. הצבא מציין כי הוא מכיר את הרגישות בסוגיית פינוי גבעת האולפנה "ותקריות העשויות להיגרם בשל כך", וטוען כי הכוחות נערכו לקראת כל תרחיש שעלול לקרות.  ראוי לציין כי תגובת הצבא נשלחה שבוע לאחר שפינוי הגבעה הסתיים.
עדכונים
21.6.2012
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים במכתב דחוף לשר הביטחון: על הצבא להיערך מבעוד מועד למעשי אלימות כלפי פלסטינים לקראת פינוי גבעת האולפנה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב