שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 19) (יהודה והשומרון), התשע"ב-2012
חקיקה | 1698 | 7.6.2012
צו צבאי המעניק לפקחים של רשות האוכלוסין (יחידת עוז) רשות לפעול בשטחים הכבושים ולעצור כל מי שנמצא בהם ללא היתר, כולל פעילים בינלאומיים. הצו מאפשר לראשונה לפקחים לפעול בשטחים הכבושים, כולל שטחי A שהוכרו בהסכמי אוסלו כשטחים שבשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטינית. הצו קובע כי כאשר יש לפקח "יסוד סביר" לחשוב שמישהו נמצא בשטחים ללא היתר, הוא רשאי לעכבו, לדרוש ממנו מסמכים הנוגעים לשהייתו, ולקחת אותו למשמורת. בנוסף מוסמכים פקחים שקיבלו צו מהוועדה הצבאית לבחינת צווי גירוש להיכנס לבית מגורים על מנת לבדוק אם שוהה בו אדם ללא היתר. לכל מבנה אחר רשאים הפקחים להיכנס ללא צו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב