שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל המפריד הורים מילדיהם בשטחים הכבושים
מסמכים אחרים | 10.7.2012
נייר עמדה של המוקד להגנת הפרט וארגון גישה לוועדת האו"ם לענייני זכויות הילד, בנושא הנוהל הצבאי ל"השתקעות" בגדה המערבית, המונע איחוד של משפחות החצויות בין רצועת עזה והגדה המערבית ומפריד בין ילדים והוריהם. בין היתר טוענים הארגונים כי הנוהל מנוגד לחובותיה של ישראל מכוח האמנה בדבר זכויות הילד, שישראל חתומה עליה. הארגונים מוסיפים כי כיוון שהנוהל אינו מאפשר לילד לעבור לגדה כדי לגור עם אמו או אביו אלא במקרים חריגים, הוא פוגע בעקרון טובת הילד ומתערב בקשרים משפחתיים. הארגונים ממליצים על שינוי הנוהל כך שיתיר לאנשים לעבור מרצועת עזה לגדה לשם איחוד של משפחות בכל מקרה בו ילד מופרד מהורה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב